Workshopy na středních školách

NABÍDKA WORKSHOPŮ NA SŠ

Pro studenty středních škol nabízíme workshopy vyvinuté v rámci projektu MDG'15, které prezentují poutavou interaktivní formou (kvíz, diskuse, prezentace s fotografiemi) Rozvojové cíle tisíciletí, dotýkají se otázek rozvojové spolupráce i témat osobní a globální spotřeby.

Počet studentů: 20–50 (MDGs a život v Čadu), 20–30 (Ekologická stopa)
Délka workshopu: 120 minut
Cena: do února 2014 zdarma, později dle domluvy

V případě zájmu o workshopy na Vaší škole nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na dagmar.holanova@partnersczech.cz a 233 326 541.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA

WORKSHOP 1 – Rozvojové cíle tisíciletí a život v Čadu 

 

 

Hostem workshopu je pan Samane Djakoualno, rodák z africké republiky Čad, který žije již přes 20 let v České republice a hovoří česky. Prostřednictvím jeho povídání doplněného o řadu fotografií se studenti dozvídají o životě v jedné z nejchudších zemí světa. Besedu s panem Djakoualnem doplňuje prezentace o Rozvojových cílech tisíciletí, programu OSN na snížení celosvětové chudoby. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými cíli a nejnovějšími daty, které se k jejich plnění vztahují, a dále se způsoby a možnostmi rozvojové pomoci. Délka workshopu je 120 minut.

 

WORKSHOP 2 – Ekologická stopa a odpovědná spotřeba (MDG 7)

 

 

 

 

 

Workshop zaměřený na Rozvojový cíl číslo 7 (Zajistit udržitelný stav životního prostředí) představuje studentům koncept ekologické stopy – kolik prostoru každý z nás potřebuje vzhledem ke svému životnímu stylu a jaká je celosvětová situace od nejbohatších po nejchudší země. Studenti si interaktivní formou vypočítají vlastní ekostopu, která reflektuje jejich osobní spotřebu, a v rámci následné besedy se dozví, jak přejít na udržitelnější životní styl a zabránit drancování naší planety. Kratší varianta workshopu trvá 120 minut (počítání ekostopy a beseda). Pro zájemce je možné uspořádat i celodenní workshop, v rámci nějž studenti navíc zjišťují nejpalčivější ekologické problémy školy a navrhují jejich řešení.