Služby

Nabídka služeb v roce 2017 (a dále...)

 

I po skončení činnosti Partners Czech nabízím, že provedu na míru některé již dříve poskytované služby - jako samostatně fungující konzultantka a lektorka:

 

Koučování a supervize

(osobní/individuální, týmové, vedoucích pracovníků)

Profesní koučink vám ukáže správnou cestu ke spokojenosti v pracovním životě. Pojmenuje příčiny dosavadního neúspěchu, naučíte se vidět pozitivní zdroje ke změně, začnete naplno využívat vše, co čím disponujete. Nastartujete vlastní vize o pracovní spokojenosti. Jste-li ve vedoucí pozici, bude pro vás velkým přínosem týmový nebo manažerský koučink. Naučí vás efektivně pracovat jak s jednotlivými lidmi, tak i s týmem, odhalovat silné stránky a motivovat, pracovat se slabými místy a řešit je.

 

Mediace párové i vícestranné

Mediace je forma řešení obtížných situací a témat formou mimosoudního jednání za pomoci nestranného vyjednavače – mediátora, který pomáhá stranám najít nejvhodnější varianty řešení a pomáhá vytvořit dohodu, která zohlední potřeby stran, může nově nastavit fungování po nějakých změnách, vytváří bezpečné prostředí pro hledání nových variant řešení. Mediace může probíhat za účasti stran i v oddělených jednáních (kde mediátor funguje jako postředník).

 

Vedení důležitých schůzek a skupinových jednání

(facilitace či moderování)

Při jednání o obtížných/kontroverzních tématech, při hledání řešení ve složitějších nebo vícestranných zájmech, je pomoc nestranného prostředníka velmi žádaná. Facilitátor pomáhá připravit podmínky a nastavit pravidla pro úspěšné jednání, řídí jeho proces, zohledňuje zájmy stran ve férovém přístupu k cíli.

 

Interaktivní školení v tématech:

  1. Manažerské dovednosti: řízení času, týmová spolupráce, vedení lidí, veřejný projev, řízení změn, strategické plánování, hodnocení a motivace pracovníků
  1. Efektivní řešení konfliktů a mediace
  1. Dovednosti facilitace, tj. efektivní vedení schůzek, porad a složitých jednání
  1. Lektorské dovednosti

 

Kontakt: PhDr. Dana Rabiňáková, tel: 605 333 065 nebo dana.rabinakova@seznam.cz