Rozloučení

Milí přátelé, příznivci, účastníci našich aktivit a všichni, se kterými jsme v Partners Czech spolupracovali v posledních letech,

možná vám přišlo divné, že se naše webové stránky za poslední více než rok nezměnily, nenacházíte žádné aktuální nabídky ani čerstvé zprávy o tom, co se u nás děje. Je to způsobeno velkou odmlkou v naší činnosti, která na konci r. 2016 vyústila v definitivní ukončení činnosti organizace.

Důvodů odmlčení je více. Nejvýznamnějším, zásadním důvodem, je dlouhodobé omezení v přístupu k finančním zdrojům, nejen domácích, ale i v mezinárodním kontextu, které přinesly nejen naší organizaci, ale celému nevládnímu, neziskovému sektoru v naší zemi citelný zásah do činnosti. V této celkové nestabilní etapě se připojily i další, spíše osobní důvody, které dovedly nejprve náš pracovní tým, později i moje rozhodování k rozhodnutím (potvrzeným a schváleným na jednání správní rady v listopadu 2016), abychom ukončili profesionální činnost organizace.

Za sebe osobně chci uvést, že odcházím s vědomím dobře vykonané práce. Uplynulá více než dvě desetiletí pro mne byla velmi akční, naplněná řešením nevšedních témat, dáváním do pohybu nových myšlenek a pracovních postupů, propojování zajímavých lidí a rozvíjení dovedností širokého okruhu zájemců.

Děkuji všem, kteří nás jakkoli podporovali, dále moc děkuji těm, se kterými jsme spolupracovali a společně hledali nové neprošlapané cesty pro řešení obtížných úkolů, a kteří odvážně vyšli na pomoc v různých oblastech rozvoje naší občanské společnosti. Věřím, že naše úsilí nebylo zbytečné a že v jiné podobě se budeme potkávat a usilovat i nadále.

S přáním, ať se vám všem daří co nejlépe, se loučí

 

Dana Rabiňáková,

ředitelka Partners Czech