Naši klienti

STÁTNÍ INSTITUCE, ÚŘADY, ŠKOLY, SOUKROMÉ FIRMY:

 • Učitelé všech úrovní, vychovatelé, výchovní poradci, ředitelé škol,
 • univerzitní studenti i pedagogové, např. z PedF, FF a PF UK,
 • pracovníci místních úřadů, veřejné správy řady měst a obcí, pracovnici poraden,
 • příslušníci městské i státní policie,
 • probační pracovníci,
 • firmy všech typů, manažeři, vedoucí i řadoví zaměstnanci,
 • zájemci o profesionální rozvoj a získání praktický dovedností v oblasti práce s lidmi.

 

NEZISKOVÝ SEKTOR:

 • Open Society Fund – Community Partnership Support Initiative program v regionech
 • DROM Romské kulturní centrum
 • Klub Hurá Kamarád Pardubice
 • Katolická Charita Plzeň
 • Nadace VIA
 • International Organization for Migration
 • Dživas
 • Ekologický právní servis