Kurzy mediace

Nejbližší otevřený kurz:

3.–4. února a 10.–11. března 2015

Ke stažení: Informace o kurzuPřihláška


ZÁKLADNÍ KURZ MEDIACE ANEB EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S POMOCÍ PROSTŘEDNÍKA

PROBÍRANÁ TÉMATA

 • konflikt a způsoby řešení vyjednáváním pomocí prostředníka – mediace,
 • vyjednávací techniky a strategie, východiska a možnosti řešení,
 • základní dovednosti vyjednavačů, jejich nácvik,
 • vyjednávání v emočně obtížných situacích,
 • postup mediace v 5 fázích,
 • jak dosáhnout dohody vhodné pro zúčastněné strany,
 • mediace rodinných kauz,
 • mediace sousedských a pracovních sporů, vícestranné mediace.

CO MŮŽETE ZÍSKAT

 • přesvědčivost při jednání,
 • dovednost jednat s obtížnými typy lidí,
 • dovednost usnadnit stranám sporu, aby souhlasily s navrhovaným řešením,
 • dovednost uplatnit svůj názor při jednání, dovednost uspět při jednání s obtížným partnerem,
 • návod pro vedení rozhovorů mezi různými zájmovými skupinami/stranami,
 • nadhled nad situací a emocemi,
 • dovednost ovládat emoce,
 • dovednosti řešení konfliktu mediací.

 

Lektorka: PhDr. Dana Rabiňáková

 

Délka školicího programu: 2 x 2 dny (dvoudílný program), celkem 32 výukových hodin

 

Cena kurzu: 6 800,- Kč (celková cena za obě části, tj. 32 hodin)
V ceně jsou zahrnuty náklady na tištěné materiály pro účastníky, pomůcky, práce lektora, pronájem prostor a techniky. Není zahrnuto ubytování účastníků, ani stravování během dne.

Informace o kurzu:

 • Interaktivní formou se naučíte praktickým dovednostem, získáte nejen teoretické vědomosti,
 • po skončení programu získáte certifikát,
 • program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V případě zájmu o kurz zašlete prosím vyplněnou přihlášku e-mailem na renata.buchtova@partnersczech.cz. Případné dotazy ke kurzu směřujte na uvedený e-mail nebo tel. 233 326 541.