Kurzy manažerských dovedností

V současné době nejsou vypsány žádné kurzy. Máte-li o zájem o kurz na některé z našich témat, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky.

Partners Czech, o. p. s., nabízí pracovníkům neziskových a příspěvkových organizací účast v kurzech rozvoje manažerských dovedností potřebných pro všechny vedoucí pracovníky, šéfy týmů i řadové zaměst­nance s vysokými pracovními ambicemi. Kurzy jsou vedeny interaktivně. Jejich cílem je rozvinout praktické dovednosti účastníků v oblasti vedení organizace či týmů spolupracovníků, prohloubit teoretické znalosti i praktické dovednosti, posílit schopnosti být úspěšným, efektivním, dobrým a spraved­livým vedoucím pracovníkem. Prostřednictvím ško­lení účastníci také dostanou zpětnou vazbu k vlast­nímu způsobu vedení organizace či svého týmu. Po skončení kurzu obdrží všichni jeho absolventi certifikát. Kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Lektorka: PhDr. Dana Rabiňáková

Místo konání: Praha

Cena jednoho kurzu: 3400,- Kč (16 hodin)

 

Více informací na e-mailu alena.disha@partnersczech.cz  nebo tel. 233 326 541.