Manažerské dovednosti

Od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 realizovala organizace Partners Czech, o. p. s., projekt »Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách II.« Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00184.

Cílem projektu bylo poskytnout manažerům v sociálních službách ucelený akreditovaný cyklus vzdělávání a zvýšit tak efektivitu a kvalitu práce ve vedení organizací.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci zaměstnanců dle § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (vedoucí organizace, vedoucí služby, oddělení, úseku apod.), kteří jsou zaměstnáni v krajích Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský.INFORMACE K UKONČENÍ PROJEKTU:

Projekt byl zahájen v září 2013 jako program nabízející manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách dle § 109, § 110 a § 115 odst. 1 dle Zákona o sociálních službách 108/2006 sb. V době zahájení bylo do projektu zahrnuto pět krajů a to: Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj. S platností od 28. 1. 2015 byla působnost projektu rozšířena ještě o další tři kraje: Pardubický, Ústecký a Středočeský.

Realizované kurzy:

Dlouhodobé kurzy

I. dlouhodobý kurz (200 hodin) – říjen 2013 – listopad 2014

II. dlouhodobý kurz (200 hodin) – březen 2014 – červen 2015

Krátkodobé kurzy

Hodnocení a motivace pracovníků (16 hodin) – březen 2015

Komunikace v týmu a řešení obtížných situací (16 hodin) – duben 2015

Řízení změn v organizaci (16 hodin) – květen 2015

Efektivita práce manažera a týmová spolupráce (16 hodin) – květen 2015

Vedení porad a složitých jednání (16 hodin) – červen 2015

Komunikace v týmu a řešení obtížných situací (16 hodin) – červen 2015

Monitorovací indikátory byly úspěšně naplněny:

Počet podpořených osob – celkem

Slíbená hodnota: 140

Dosažená hodnota: 124 (88, 5 %)

Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem (ti, kteří získali osvědčení)

Slíbená hodnota: 160

Dosažená hodnota: 170 (106,2 %)

Toto jsou výsledky projektu v číslech. Projekt má především praktické výsledky ve zlepšení řízení organizací poskytujících sociální služby. Vedoucí pracovníci v sociálních službách dostali prostřednictvím kurzů manažerských dovedností nástroje k efektivnímu řízení finančních a lidských zdrojů ve své organizaci.

Příklady zpětné vazby účastníků:

„Absolvovala jsem hodně kurzů, ale tento byl pro mě jedním z nejzásadnějších. Pomohl mi ochránit sama sebe. Ačkoli bylo pro mě dojíždění náročné jak časově tak finančně, nelitovala jsem ani minutu!“

„Moc se mi líbila vnímavost vůči účastníkům, okamžité reakce ve změně v atmosféře, doplňování potřebného.“

„Změnilo mě to osobnostně – uvažuji o své roli vedoucí jinak, odděluji ji od svých vlastních osobnostních charakteristik. Bylo to přínosné pro mě i pro můj tým.“

„Zaznamenal jsem zlepšení ve své práci.“

„Celkový dojem z kurzu? Obohacující, praktický, zážitkový, sebezkušenostní, odborný, profesionální, manažersky přesný a důsledný.“

 


 V únoru 2015 jsme obdrželi od MPSV ČR a Fondu dalšího vzdělávání certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu projektu.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.