8 Goals... We Act!

Od dubna 2013 do září 2014 jsme realizovali ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Rumunsku, Bulharsku a Burundi nový projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání, jehož hlavní cílovou skupinou byli studenti vysokých škol. Projekt se týkal Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které představují hlavní rozvojovou agendu OSN. V první fázi projektu se 16 vybraných studentů českých VŠ zúčastnilo týdenního facilitačního školení a osm z nich vyjelo na studijní cestu do Burundi. Po dvojicích pak uspořádali vždy jeden projektový týden na SŠ a motivovali středoškolské studenty k realizaci vlastních aktivit přispívajících k naplnění MDGs. Projekt uzavřela národní studentská konference v Praze. Partnery projektu byli FPDL – Partners Foundation for Local Development (Rumunsko), YMCA Gabrovo (Bulharsko) a Forum pour la coscience et le développement (Burundi).

PROJEKTOVÝ TÝDEN V BURUNDI (2015)

Zářím loňského roku projekt neskončil, naše metodika inspiruje dál! Jeden z českých vysokoškolských studentů, který se zúčastnil projektu u nás, se rozhodl v rámci svého dobrovolnického pobytu v Africe předat zkušenosti z 8 Goals... We Act! v srdci Afriky – Burundi a zorganizovat tam školení projektového vyučování a práce se středoškoláky a uspořádat pilotní projektový týden na vybrané střední škole v Bujumbuře. Všechny informace o pokračování projektu najdete na webových stránkách Hithit, kde také můžete tuto aktivitu podpořit.


Realizaci projektu 8 Goals... We Act! v letech 2013–2014 byla podpořena z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

     

 

VIDEO Z PROJEKTU:

 


PROJEKTOVÉ AKTIVITY

 

NÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE, září 2014

V České republice projekt 8 Goals... We Act! vyvrcholil národní studentskou konferencí, která se konala dne 26. září 2014 v prostorách Akademie věd v Praze. Konference se zúčastnilo 40 studentů a 10 pedagogů ze 14 různých škol z celé republiky. Studenti se setkai s českými odborníky (Michal Broža – ředitel Informačního centra OSN v Praze; Tomáš Tožička – rozvojový expert), dozvěděli se o studentských projektech v ČR, Bulharsku a Rumunsku v rámci 8 Goals... We Act! a inspirování projektovými aktivitami ve skupinkách naplánovali vlastní malé projekty na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve svém regionu.

FOTOGALERIE (studentská konference)

 

REALIZACE STUDENTSKÝCH PROEJKTŮ, duben–září 2014

Od dubna 2014 začali studenti realizovat vlastní miniprojekty, které navrhli v rámci projektových týdnů a s nimiž zvítězili ve volbách. Na realizaci se podíleli nejen členové vítězné strany, ale i ostatní spolužáci, učitelé, žáci z dalších ročníků a přátelé školy. Na Biskupském gymnáziu v Ostravě studenti revitalizovali nevyužívaný školní dvůr a vytvořili komunitní zahradu pro setkávání lidí ze školy i dalších občanů z lokality. Navíc rozšířili školní knihovnu a zpropagovali zdravé jídlo ve školní jídelně. Na Gymnáziu Arabská v Praze vznikla venkovní učebna, která bude sloužit jako prostor pro nejrůznější rozvojové projekty. U příležitosti slavnostního otevření učebny studenti zorganizovali MDG Day za účasti burundského koordinátora Jérémieho Nkunzimany. V Českém Těšíně se studenti zaměřili na životní prostředí – ve spolupráci s učitelem biologie vybrali vhodné dřeviny a znovu osázeli okolí školy, kde musely být před nedávnem vykáceny stromy. Chodby na gymnáziu také zaplnily koše na tříděný odpad. V Moravském Krumlově mají studenti novou "rozvojovou třídu", tedy učebnu, kterou žáci sami zrekonstruovali a vybavili nástěnkami s plakáty a propagačními materiály nejrůznějších českých neziskových organizací působících v rozvoji. Právě v této učebně se budou konat všechny další přednášky, besedy, prezentace a projekty zaměřené na lokální i globální rozvoj.

 

MDG WEEKS – PROJEKTOVÉ TÝDNY NA GYMNÁZIÍCH, únor a březen 2014

V únoru a březnu 2014 proběhl na čtyřech gymnáziích v ČR projektový týden "MDG Week" vedený vysokoškolskými studenty, kteří se zúčastnili záříjového školení a listopadové studijní cesty do Burundi. Středoškolští studenti se během týdne dozvěděli o Rozvojových cílech tisíciletí – MDGs (agenda OSN na celosvětové snížení chudoby do roku 2015) a vypracovali své návrhy a tipy na mezinárodní rozvojovou spolupráci po roce 2015. Seznámili se také se základy strategického plánování a významem aktivního občanství pro rozvoj komunit. V polovině týdne se rozdělili na několik fiktivních společenských aktérů (tři politické strany, média, nezisková organizace, volební poradci), identifikovali lokální rozvojové problémy ve svém regionu spojené s MDGs a simulovali předvolební kampaně i samotné fiktivní komunální volby. Studentské volební prezentace si přišla vyslechnout řada vzácných hostů – europoslanec Evžen Tošenovský, poslanec PČR Adam Rykala, starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, volební manažer Jaroslav Poláček a další. Projektové týdny vzbudily i zájem médií. Vítězná strana získala finanční podporu na realizaci svých návrhů.

FOTOGALERIE (projektové týdny)


Zapojené školy:

17.–21. 2. Biskupské gymnázium v Ostravě
3.–7. 3. Gymnázium Arabská, Praha
10.–14. 3. Gymnázium Český Těšín
17.–21. 3. Gymnázium Moravský Krumlov

 

 Mediální ohlasy:

 

STUDIJNÍ CESTA DO BURUNDI, listopad 2013

Osm vybraných studentů z každé projektové země se zúčastnilo studijního pobytu v Burundi, jehož součásti byla i návštěva řady úspěšných místních neziskových organizací. Studenti tak měli příležitost poznat a zařít na vlastní kůži jak vypadá komunitní rozvoj v malém vnitrozemském africkém státě. Kromě řady organizací v hlavním městě Bujumbura (CAPAD, STEB, ALUMA, ABO, ANSS, Biraturaba, ABUBEF, APFB, střední škola FOCODE, Anglican Church, University of Tanganyika Lake) navštívili studenti i obec Buraniro v regionu Kayanza, kde působí také čeští lékaři. Vrcholem cesty do Burundi byla konference v Informačním centru OSN v Bujumbuře, které se zúčastnili zástupci OSN, místních neziskových organizací i řady burundských médií. Děkujeme burundské partnerské organizaci FO.CO.DE za skvělou organizaci celého programu!

FOTOGALERIE (studijní cesta do Burundi)

 

ŠKOLENÍ FACILITACE, září 2013

V září 2013 se skupinka šestnácti  univerzitních studentů setkala na školení facilitace v sociálním rozvoji ve Zvánovicích. Kromě zaměstnanců Partners Czech pracovali se studenty na týdenním školení externí školitelé, jako např. zakladatelka fairtradové společnosti a adopce na dálku Lenka Černá, rozvojový expert Tomáš Tožička a  lékařka pracující v Burundi Eliška Maradová. Dana Rabiňáková, ředitelka Partners Czech pak vedla workshop na téma facilitace v komunitním plánování. Fotky ze školení jsou k dispozici v naší fotogalerii. 

 

PREZENTACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, květen–červen 2013

Během června jsme oslovili studenty vysokých škol s nabídkou projektu. Představovali jsme projekt a lákali studenty k zapojení do projektových aktivit. Byli jsme na univerzitách v Praze, Hradci Králové, Plzni a Olomouci. Rozesílali jsme informace po facebooku, oslovovali vysokoškolské učitele a roznášeli letáky po vysokých školách. 

 

 

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ V BUKUREŠTI, červen 2013

Na začátku léta se sešli koordinátoři projektu z Rumunska, Bulharska a České republiky v Bukurešti, aby se dohodli na společných projektových aktivitách. Součástí setkání bylo plánování výběru účastníků, projektových týdnu na školách, evaluace a monitoring a propagace projektu.

 

A takhle dobře se měl náš český tým na výletě do rumunského parlamentu.