Přehled akcí

Milí přátelé, příznivci, účastníci našich aktivit a všichni, se kterými jsme v Partners Czech spolupracovali v posledních letech,

možná vám přišlo divné, že se naše webové stránky za poslední více než rok nezměnily, nenacházíte žádné aktuální nabídky ani čerstvé zprávy o tom, co se u nás děje. Je to způsobeno velkou odmlkou v naší činnosti, která na konci r. 2016 vyústila v definitivní ukončení činnosti organizace.

Důvodů odmlčení je více. Nejvýznamnějším, zásadním důvodem, je dlouhodobé omezení v přístupu k finančním zdrojům, nejen domácích, ale i v mezinárodním kontextu, které přinesly nejen naší organizaci, ale celému nevládnímu, neziskovému sektoru v naší zemi citelný zásah do činnosti. V této celkové nestabilní etapě se připojily i další, spíše osobní důvody, které dovedly nejprve náš pracovní tým, později i moje rozhodování k rozhodnutím (potvrzeným a schváleným na jednání správní rady v listopadu 2016), abychom ukončili profesionální činnost organizace.

Za sebe osobně chci uvést, že odcházím s vědomím dobře vykonané práce. Uplynulá více než dvě desetiletí pro mne byla velmi akční, naplněná řešením nevšedních témat, dáváním do pohybu nových myšlenek a pracovních postupů, propojování zajímavých lidí a rozvíjení dovedností širokého okruhu zájemců.

Děkuji všem, kteří nás jakkoli podporovali, dále moc děkuji těm, se kterými jsme spolupracovali a společně hledali nové neprošlapané cesty pro řešení obtížných úkolů, a kteří odvážně vyšli na pomoc v různých oblastech rozvoje naší občanské společnosti. Věřím, že naše úsilí nebylo zbytečné a že v jiné podobě se budeme potkávat a usilovat i nadále.

S přáním, ať se vám všem daří co nejlépe, se loučí

 

Dana Rabiňáková,

ředitelka Partners Czech

I po skončení činnosti Partners Czech nabízím, že provedu na míru některé již dříve poskytované služby - jako samostatně fungující konzultantka a lektorka:

 

Koučování a supervize

(osobní/individuální, týmové, vedoucích pracovníků)

Profesní koučink vám ukáže správnou cestu ke spokojenosti v pracovním životě. Pojmenuje příčiny dosavadního neúspěchu, naučíte se vidět pozitivní zdroje ke změně, začnete naplno využívat vše, co čím disponujete. Nastartujete vlastní vize o pracovní spokojenosti. Jste-li ve vedoucí pozici, bude pro vás velkým přínosem týmový nebo manažerský koučink. Naučí vás efektivně pracovat jak s jednotlivými lidmi, tak i s týmem, odhalovat silné stránky a motivovat, pracovat se slabými místy a řešit je.

 

Mediace párové i vícestranné

Mediace je forma řešení obtížných situací a témat formou mimosoudního jednání za pomoci nestranného vyjednavače – mediátora, který pomáhá stranám najít nejvhodnější varianty řešení a pomáhá vytvořit dohodu, která zohlední potřeby stran, může nově nastavit fungování po nějakých změnách, vytváří bezpečné prostředí pro hledání nových variant řešení. Mediace může probíhat za účasti stran i v oddělených jednáních (kde mediátor funguje jako postředník).

 

Vedení důležitých schůzek a skupinových jednání

(facilitace či moderování)

Při jednání o obtížných/kontroverzních tématech, při hledání řešení ve složitějších nebo vícestranných zájmech, je pomoc nestranného prostředníka velmi žádaná. Facilitátor pomáhá připravit podmínky a nastavit pravidla pro úspěšné jednání, řídí jeho proces, zohledňuje zájmy stran ve férovém přístupu k cíli.

 

Interaktivní školení v tématech:

  1. Manažerské dovednosti: řízení času, týmová spolupráce, vedení lidí, veřejný projev, řízení změn, strategické plánování, hodnocení a motivace pracovníků
  1. Efektivní řešení konfliktů a mediace
  1. Dovednosti facilitace, tj. efektivní vedení schůzek, porad a složitých jednání
  1. Lektorské dovednosti

 

Kontakt: PhDr. Dana Rabiňáková, tel: 605 333 065 nebo dana.rabinakova@seznam.cz